Reeds enige tijd merken we hier thuis op dat de maatschappij toch wel veranderd is en dat in negatieve zin. De maatschappij ondervindt meer en meer verzuring. Mensen hebben heel vaak commentaar op elkaar en commentaar die echt heel kwetsend kan zijn. Daar het vroeger ging over commentaar die gegeven werd op grote zaken,...