Kleine meid is eigenlijk best wel een fan van Tourist LeMC, dat al van toen ze nog heel klein was. Ze vond het ritme van de liedjes telkens wel goed zitten en soms zong ze zelf mee in haar eigen taaltje. Tegenwoordig zingt ze mee in haar eigen gevormd dialect. Het is een mengelmoes...