18/08 is het 2 jaar geleden dat mama overleden is. Twee jaar dat we haar missen. Mama, meetje, is verre van uit ons geheugen verwijderd. Dagelijks wordt er rechtstreeks of onrechtstreeks over haar gesproken. Vooral kleine meid, mama haar oogappel, en ikzelf zijn er nog vaak over bezig. Over de dingen die we samen...