In de ene familie loopt alles van een leien dakje, of dat lijkt toch zo, en bij de andere familie slaat heel wat tegen. En eigenlijk, overal is er toch wel iets die niet goed zit. Denk je ook niet? Of heb jij de perfecte familie? Deze drie zussen hebben verre van de perfecte...