De Hedwige-Prosperpolder zijn twee polders die met elkaar verbonden worden. Hedwige polder ligt in Nederland en Prosperpolder ligt in België, meer bepaald in Beveren. Beide polders liggen naast elkaar en deze worden stapje per stapje verbonden met elkaar. Daarvoor hebben België en Nederland een samenwerking afgesloten. In België is dit project opgenomen in het...