Jaarlijks, op 2 februari, wordt Maria Lichtmis gevierd. Dit wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd. Op of rond deze datum worden ook de dopelingen van het voorbije kalenderjaar uitgenodigd in de kerk voor een viering. Nadat Kleine Meid haar Lichtmis was in 2013 deelde de priester pannenkoeken uit. Dit is een...